Vremenska kapsula Prezid

      Nema komentara na Vremenska kapsula Prezid

Sudjelovali smo i u izradi vremenskih suvenira za prvu vremensku kapsulu postavljenu u Prezidu 17.12.2022 u organizaciji Mjesnog odbora Prezid. Stavili smo u kapsulu zlatnik Britvece, graviranu Britvecu sa nazivom Udruge i prigodni tekst i nekoliko fotografija, sve vakumirano.

Odgovori